fredag 3 juni 2011

Motor ras


Vi hade problem från ss 5 med en ventilfjäder som gått av. Nu efter ss7 rasade motorn helt! Tyvärr ! Basso har liknande problem